GMINNA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA
W  PILCHOWICACH

44-144 Nieborowice ul. Główna 50        
Tel.: (32) 236-37-04