GMINNA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA
W  PILCHOWICACH

44-145 Pilchowice  ul. Świerczewskiego  1
Tel.: (032) 235-62-86 BIBLIOTEKA W PILCHOWICACH
ZAPRASZA!
Poniedziałek 9-17
Wtorek 9-17
Środa 9-17
Czwartek 9-15
Piątek 9-15Zmiana godzin pracy Filii w Nieborowicach
W dniu 24.01 (wtorek) oraz 26.01 (czwartek) Biblioteka w NIEBOROWICACH nieczynna z powodu organizowanych zajęć dla dzieci w czasie ferii.
Następnie Biblioteka będzie czynna
Czwartek 15.30 - 17.30
Piątek 15.30 -17.30
Serdecznie zapraszamy
W związku z udziałem pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach w VIII Powiatowej Konferencji Regionalnej w dniu 27.10.2016 r. Filie w Nieborowicach, Wilczy oraz Żernicy będą nieczynne. Po zakończeniu konferencji dyżur pełnić będzie Filia w Żernicy W godz. 15:30 – 18:00Zapraszamy do Filii w Nieborowicach, czynna:
wtorek 13-18
czwartek 12-16Załączniki:
Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o konferencji
Szczegóły konferencji
Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach (ul. Świerczewskiego 1) oraz Filia w Nieborowicach (ul. Główna 50) będą nieczynne do odwołania. Zapraszamy do naszych Filii w Wilczy i Żernicy.

Festyn z okazji Dnia Dziecka. 29.05.2016r. Targowisko w Pilchowicach. Serdecznie zapraszamy !

Ferie zimowe z Biblioteką 2016 w ZS Pilchowice
REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ(kliknij) OŚWIADCZENIE(kliknij)


REGULAMIN KONKURSU RYSUNKOWEGO(kliknij)


Informacja o godzinach otwarcia


Dnia 24.12.2015 r. oraz 31.12.2015 r. Centrala oraz Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach nieczynne
Ogłoszenie


Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach prowadzi kursy komputerowe dla osób dorosłych. Do udziału w nich serdecznie zapraszamy zwłaszcza seniorów. Zajęcia prowadzone są w filii w Żernicy i Wilczy. Zapisy telefonicznie lub osobiście we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej.Misja Biblioteki Publicznej w Pilchowicach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, która służy upowszechnianiu wiedzy i kultury w społeczeństwie.

       Zadaniem Biblioteki Publicznej w Pilchowicach jest rozpoznawanie, rozwijanie
i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechnianie kultury i czytelnictwa a także świadczenie usług informacyjnych 

dla mieszkańców gminy Pilchowice. Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja 

i przygotowanie młodszych dzieci do wczesnych kontaktów z książką i biblioteką. 

        Misją Biblioteki jest również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń.Biblioteka Publiczna w Pilchowicach realizuje tę misję 

poprzez następujące działania:


- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupów nowości książkowych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie 

  na zewnątrz, ze szczególnych uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży 

  oraz osób niepełnosprawnych,

- udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,
- dostosowywanie świadczonych usług do   zmieniających się potrzeb

  użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych,
- popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym
  (spotkanie autorskie, konkursy literackie i plastyczne),
- współdziałanie z placówkami oświatowo - wychowawczymi,
- popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego 

  dzieci i młodzieży,
- gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie,
- dbałość o rozwój kadry Biblioteki na wszystkich poziomach 

  i podnoszenie kwalifikacji.

Biblioteka Publiczna w Pilchowicach poza udostępnianiem swoich zbiorów chce być także miejscem przyjaznym dla społeczności lokalnej.
Personel biblioteki nie ogranicza się w swojej pracy do niezbędnego minimum,
służy pomocą każdemu czytelnikowi, którego traktuje indywidualnie, i stara się aby jego oczekiwania związane z biblioteczną działalnością zostały spełnione.


Dyrektor GBP: Beata Gillner

                     Bibliotekarz (GBP Pilchowice):     Agnieszka Panek

                     Bibliotekarz (Filia Wilcza):             Maria Kotula

                     Bibliotekarz (Filia Żernica):           Sabina Kłyk

                     Bibliotekarz (Filia Nieborowice):   Mieczysława Gogulla

Godziny otwarcia dla czytelników :

                                    Godziny otwarcia GBP Pilchowice:

                                           Poniedziałek: 12.00-17.00

                                           Wtorek:           12.00-17.00  

                                           Środa:             12.00-17.00

                                           Czwartek:       12.00-17.00

                                           Piątek:            12.00-17.00